Bestuur

• Marianne Houtkamp, founder
• Hans Houtkamp, founder

Het bestuur van Stichting Watoto Samburu bestaat sinds 1 december 2023 uit:

  • Hans Bosman, voorzitter
  • Simon Bloemendaal, secretaris
  • Nicole Lunenberg, penningmeester
  • Mathilde van der Hoeven, communicatie
  • Erik van Toor
  • Hans van Toor (in Nairobi)