Projecten

De Stichting Watoto Samburu start verschillende projecten die bijdragen aan verbetering van de toekomst van de kinderen van de Samburu. Dit doen wij natuurlijk niet alleen. Zo hebben wij ook medewerkers in Kenia zoals Janet een gepensioneerde professor die de school coördineert. We hebben Muchangi die bepaalde operationele zaken regelt en natuurlijk onze nurse Antony die de Simba Clinic runt.

Onderstaande projecten zijn reeds geïnitieerd:

Compound

De kern van de activiteiten van de Stichting is dus gericht op de Samburu Community School, een lagere (primary) school met nu nog 7 klassen, die wordt uitgebouwd naar het volledige programma van acht klassen. Op basis van deze doelen is in 2012 de officiële overheidsregistratie van de school, als private school, verkregen. Daardoor worden op termijn de eindexamens erkend. Dit is na jarenlang proberen eindelijk succesvol afgerond. Dit is ook goed voor de operationele continuïteit van deze school, die belangrijk is voor de ontwikkeling van de jongeren. De school heeft ook een centrale functie in het gebied met positieve uitstralingseffecten voor de omwonende gemeenschap. De school is centraal gelegen tussen een aantal woondorpen. Er is een aanzienlijk stuk grond, ca. 6 acres ~
25.000 m2, verkregen rond de school, omheind met hekwerken en één centrale ingang, waardoor een compound is ontstaan. Op deze compound zijn de meeste van de activiteiten van de Stichting geconcentreerd.

Bekijk de foto slideshow →

Nieuwbouw school, teachers en gastverblijven

In 2012 is gestart met de bouw van 8 nieuwe klas lokalen en inmiddels is dit afgerond, opgeleverd en begin 2014 in gebruik genomen. Ook zijn er 6 lerarenhuisjes gebouwd en worden nieuwe sanitaire voorzieningen voor leraren en leerlingen voorbereid.
Door de mannen van de Samburu is enorm hard gewerkt aan de productie van voldoende bouwstenen. Voor dit gehele project wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame bouwmethoden en materialen, zodat het veel langer mee gaat dan met de oorspronkelijke lokale bouwwijze.

Er is hard gewerkt en het resultaat is er dan ook naar. Bekijk de foto slideshows

Voedselproject

In 2009 zijn we gestart met een voedselproject voor een periode van 5 jaar.
De kinderen die aanwezig zijn op school krijgen nu 2 maaltijden per dag.
Een kok zorgt hiervoor in een nieuw keukengebouw.
Bekijk de foto slideshow →

Simba Clinic

In 2008 zijn we begonnen met de vervanging van de medische Simba Clinic.
Het oud ziekenhuisje is vervangen door een goed geoutilleerd nieuw gebouw.
Bekijk de foto slideshows →

Waterproject

In 2006 is begonnen met boren naar een waterbron op 160 meter diepte.
De opbrengst van de bron is genoeg voor schoondrinkwater voor 6 dorpen voor 3000 mensen.
Bekijk de foto slideshows →

Kleuterschool Kipepeo

Het eerste project van de stichting was de bouw van kleuterschool Kipepeo (Vlinder) met duurzame materialen.
Het schooltje werd geopend in November 2004.
Bekijk de foto slideshow →

Kleinschalige projecten:

Bekijk de foto slideshows