Waterproject

Syntax error in album specification. Album does not exist: 2

In 2006, na een periode van extreme droogte, is een waterbron op 160 meter diepte aangeboord. De opbrengst van de bron is genoeg voor zeer vele jaren schoon drinkwater. Met een pomp en een diesel generator wordt het water opgepompt en met dezelfde pomp wordt het daarna omhoog naar watertanks bij de lagere school gestuwd. Schoon water is uiteraard een goede basis voor gezondheid. Het watersysteem is natuurlijk ook essentieel om droogte periodes te overbruggen. Het schone water dat met het watersysteem op de compound beschikbaar is, is vooral van belang voor de schoolleerlingen, het verbetert de gezondheidssituatie. Ook voor de bouwprojecten (o.a. voor productie van bouwstenen in eigen beheer, cement maken enz.) is een stabiele water situatie onmisbaar. Om de continuïteit verder te bevorderen en de operationele kosten te beperken is geïnvesteerd in de ombouw van de aandrijving van de waterpomp naar zonne-energie. Ook is nog een beveiligingssysteem aangebracht dat onregelmatigheden accuut signaleert. Het systeem loopt heel goed en met beperkte menselijke inspanning. Daardoor dalen de jaarlijkse exploitatiekosten drastisch.