Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteedt Stichting Watoto Samburu de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) juist is.
Aan de teksten en foto’s van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Watoto Samburu.

Mocht u vragen hebben of verder informatie willen, dan kunt u contact met ons opnemen.