Micro krediet

spinner

Microkredieten Vrouwenproject. Een grote groep (ca 30) vrouwen uit de Samburu gemeenschap heeft zich in 2011 officieel verenigd en laten registreren, waardoor ook een gezamelijke bankrekening onderhouden kan worden. De Stichting verstrekt microkrediet voor de opstart van activiteiten, zolas aanschaf naaimachines of kralen en stoffen.